நான் இன்னும் சுவிஸ் ரயிலில் சாப்பிட்டு குடிக்கலாமா? | Tamilon

Can I still eat and drink on swiss train?

#switzerland #railway

0 0 vote
Rating
0 Reviews
Inline Feedbacks
View all comments