சுவிசுக்கு பனிச்சறுக்க செல்ல வேண்டாம் | France advised avoid going skiing to Swiss | Tamilon | Tamil

France advised its compatriots to avoid going skiing to Switzerland.

சுவிசுக்கு பனிச்சறுக்குக்காக செல்ல வேண்டாம் பிரான்ஸ் அறிவிப்பு.

0 0 vote
Rating
0 Reviews
Inline Feedbacks
View all comments